برداشت وجه

پس از رسیدن به حد نصاب امتیاز که 10000 امتیاز (معادل 10 هزار تومان) می باشد شما میتوانید در خواست تسویه با ثبت کارت های عضو شتاب صادر نمایید و حداکثر تا 24 ساعت وجه مورد نظر به کارت ثبت شده شما واریز میگردد .